Całkowicie polski kapitał

Cedrob S.A. jest globalnym producentem żywności, funkcjonującym na rynku od ponad 30 lat. Śmiała i aktywna polityka rozwoju pozwoliła nam na wykorzystanie olbrzymiego potencjału branży drobiarskiej w Polsce.


Od momentu rozpoczęcia działalności spółka rozwija się bardzo dynamicznie. Skuteczna polityka rozwoju uczyniła firmę Cedrob S.A. wzorcem na skalę europejską, w całości reprezentującą polski kapitał. Różnorodność działalności poszczególnych zakładów sprzyja samowystarczalności oraz zachowaniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości wyrobów.Przyjęta strategia działania przejawia się w ogromnych nakładach inwestycyjnych, przeznaczonych na rozwój i utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości produktów. Systematycznie zwiększamy nasze moce na wszystkich etapach produkcji, co poprawia nasze wyniki i zwiększa skalę eksportu. W podejmowanych decyzjach kierujemy się efektywnością hodowli, od produkcji pasz, po hodowlę, ubój oraz przetwórstwo, dzięki czemu kontrolujemy cały cykl. 


PATRIOTYZM GOSPODARCZY

Duże firmy mają szczególną rolę do odegrania w polskiej gospodarce. Ich działalność, skala i siła nabywcza stabilizują życie gospodarcze regionu, w którym funkcjonują. Ale to nie jedyna cecha takich przedsiębiorstw. Razem z nimi rosną samorządy, dostawcy, firmy usługowe, instytucje pozarządowe oraz lokalne społeczności. 


Cedrob S.A. jest jednym z większych płatników podatkowych w regionach, w których funkcjonuje. Płaci zarówno podatki: PIT, CIT i VAT, jak również podatki: rolny, od nieruchomości i transportowy. Dzięki temu wpływy podatkowe firmy trafiają do małych gmin i samorządów, rozsianych na terenie całego kraju. 

MAMY WPŁYW NA NASZE OTOCZENIE

FUNKCJONUJEMY W OPARCIU O POLSKI KAPITAŁ

Od lat bierzemy pod uwagę interesy wszystkich grup z naszego otoczenia biznesowego. Hołdujemy zasadzie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Działamy globalnie, ale nie pozostajemy obojętni na potrzeby lokalnych społeczności. Nadal chcemy podążać tą samą drogą, dlatego dbamy o miejsca, w których funkcjonujemy. Troska o rozwój społeczny i budowanie partnerstwa społeczno-biznesowego wpisują się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Cedrob podejmuje wiele działań, które mają na celu aktywizację lokalnych społeczności, promowanie przedsiębiorczości, sprzyjają wyrównywaniu szans mieszkańców małych miast i wsi oraz służą kultywowaniu tradycji i upowszechnianiu kultury.

FUNKCJONUJEMY W OPARCIU O POLSKI KAPITAŁ, DLATEGO NIE TYLKO PODATKI, ALE I WYPRACOWANE ZYSKI SŁUŻĄ BUDOWANIU ZAMOŻNOŚCI POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jesteśmy marką globalną, ale nie zapominamy o naszych korzeniach. Współpracujemy z polskimi rolnikami, wspieramy małe i średnie firmy oraz inwestujemy w region.

Firma Cedrob współpracuje z przedsiębiorcami oraz gospodarstwami rolnymi z całej Polski. Naszymi partnerami biznesowymi są firmy z różnych branż, m.in. dostawcy urządzeń, firmy budowlane, inżynieryjne, serwisujące sprzęt i prowadzące prace badawcze. Dodatkowo około 10 tys. gospodarstw rolnych kooperuje z nami na zasadzie kontraktacji, co gwarantuje rolnikom stabilne ceny i bezpieczeństwo finansowe. 

Stawiamy na polskich wykonawców, dzięki czemu mamy udział w rozwoju rodzimej gospodarki i przedsiębiorczości. Jako największy polski producent mięsa drobiowego mamy ogromny i pozytywny wpływ na wiele gałęzi tj.: rolnictwo, sektor inżynieryjny, budowlany, przemysł utylizacyjny, opakowaniowy, handel i gastronomię, czy specjalistyczne usługi biznesowe. 

Spółka hołduje zasadzie odpowiedzialnego biznesu opartego na uczciwych warunkach współpracy. Od początku swojej działalności firma podkreśla, jak ważne jest zaufanie między rolnikiem i przetwórcą, producentem i dostawcą. Dlatego wielu rolników oraz firm z sektora MŚP współpracuje z nami od lat, a niektóre podmioty nawet od początku działalności. Dzięki współpracy z nami mikrofirmy stają się małymi przedsiębiorstwami, a te małe stają się średnimi. Podobnie jest z rolnikami, dostawcami surowców, którzy dzięki umowom długoterminowym mogą planować swój rozwój, inwestować w gospodarstwa i powiększać swój areał. 

Zdarza się, że dzięki zaufaniu, jakim Cedrob obdarzył partnera biznesowego, ten rozwija swoją firmę i staje się międzynarodowym dostawcą zaawansowanych rozwiązań. Potwierdzają to przypadki takich firm jak Wenglorz, Mromont, Probon czy Faste. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki..