ZIELONY ŁAD

Rosnąca światowa populacja stawia przed producentami nowe wyzwania, jak zapewnić żywność ludzkości przy zachowaniu równowagi środowiskowej i ograniczaniu negatywnego wpływu sektora rolno-spożywczego na otoczenie. Cedrob świadomie korzysta z zasobów naturalnych i podejmuje szereg działań, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko.


Działania na rzecz środowiska

Budujemy przyszłość dla nas i przyszłych pokoleń

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest filarem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, tzw. Nowego Zielonego Ładu. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie procesem długim i kosztownym dla wszystkich państw Unii. Dodatkowo kryzys energetyczny na świecie, problemy z dostępnością surowców oraz ich wysokie koszty zakupu są silnymi determinantami do zmiany polityki energetycznej.

Dziś Cedrob S.A. jest istotnym podmiotem gospodarczym na polskim i europejskim rynku. Jesteśmy największym producentem mięsa w kraju oraz cenionym producentem i dystrybutorem wędlin. Nasze produkty trafiają codziennie na stoły mln zadowolonych konsumentów, którzy mogą mieć pewność, że wybierając naszą markę wspierają zrównoważony rozwój.

Zachowując prośrodowiskowy wymiar działalności biznesowej sukcesywnie inwestujemy w biogazownie, które pozwalają na obniżanie emisji CO₂. Okazuje się bowiem, że dzięki produkcji biometanu m.in. z odpadów rolno-spożywczych można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w Polsce nawet o 26 mln ton rocznie, co pozwoliłoby zbilansować 80% emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Wytworzony biometan pozwoliłby z kolei wyprodukować nawet 30,5 TWh czystej energii. Jesteśmy przekonani, że skuteczna transformacja energetyczna nie uda się tylko dzięki odgórnym nakazom i wymaga zmiany podejścia i zaangażowania wszystkich stron procesu. Zarząd Cedrob S.A. aktywnie reaguje na zachodzące zmiany i wdraża nowe proekologiczne działania.

W Ujazdówku k. Ciechanowa, gdzie mieści się siedziba spółki oraz główne zakłady produkcyjne mięsa drobiowego powstała biogazownia. Przetwarza ona osady z przyzakładowej oczyszczalni ścieków, celem ich unieszkodliwienia i przetworzenia na substraty, które mogą służyć do użyźniania gleby.

Cedrob S.A. od początku swojej działalności dąży do budowy kompletnego łańcucha produkcji, dbając o jakość i bezpieczeństwo żywności na każdym etapie. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w naszych zakładach pozwala nam realizowanie, formułowanych przez ONZ globalnych celów zrównoważonego rozwoju na większą skalę.

dr Radosław Majewski, kierownik Zespołu Ochrony Środowiska w Cedrob S.A.


Społeczna odpowiedzialność biznesu

NASZA POSTAWA WOBEC ŚRODOWISKA

Cedrob jako lider w produkcji mięsa drobiowego, piskląt oraz paszy podejmuje intensywne działania w trosce o środowisko oraz ekologię, dzięki czemu produkcja spółki w mniejszym stopniu ingeruje w środowisko. Unowocześniana jest infrastruktura techniczna w istniejących zakładach, a w nowych lokalizacjach wdrażane są rozwiązania maksymalnie zmniejszające oddziaływanie na przyrodę.


KROPLA NA WAGĘ ZŁOTA

Znacząca rola wody i jej zasobów determinuje nas do optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem jej zużycia. Inwestujemy w nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz unikalny na skalę krajową i europejską system recyklingu wody, które pozwalają nam jeszcze bardziej zmniejszyć pobór wody ze źródeł podziemnych i jej zużycia, a równocześnie zmniejszyć ilość produkowanych ścieków.

Pionierska Instalacja ponownego odzysku wody bezpośrednio ze ścieków, funkcjonująca w oczyszczalni ścieków przy zakładach Cedrob S.A. w Ujazdówku została wyróżniona prestiżową nagrodą VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award w kategorii Wdrożone działania Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

W przypadku kontroli zużycia wody istotne jest także spełnienie określonych wymogów jakości i przestrzeganiu reżimu sanitarnego w czasie produkcji. Woda w systemie zamkniętym, po zabiegach uzdatniania, może być z powrotem zawrócona do procesów produkcyjnych, zamiast kończyć jako ściek w przyzakładowej lub miejskiej oczyszczalni.

Wytwarzając chłód niezbędny w produkcji mięsa generujemy nadwyżkę energii cieplnej, która może być wykorzystywana do ogrzewania takich mediów jak np. woda, zamiast metod tradycyjnych, wykorzystujących paliwa kopalne, typu węgiel czy gaz, które dodatkowo generują dwutlenek azotu, tlenki siarki i tlenki węgla do atmosfery. 

Ważne jest też wykorzystanie ciepła odpadowego, generowanego, np. przez urządzenia elektryczne. W Cedrob wykorzystujemy ciepło odpadowe ze sprężarek powietrznych, którym ogrzewamy poddasze w okresie jesienno-zimowym, zamiast wypuszczać je bezpośrednio do atmosfery i ją dodatkowo podgrzewać. PROMUJEMY DOBRE NAWYKI

Skupiamy się na skuteczniej segregacji odpadów, przy jednoczesnym ograniczeniu ich powstawania. Przykładem tego jest systematyczne zmniejszanie zakupu wody butelkowanej dla pracowników na rzecz systemów uzdatniania wody wodociągowej. Sprawa wydaje się trywialna, lecz przy łącznej liczbie pracowników naszej spółki, chociażby sumując pracowników pracujących w wytwórniach pasz, wylęgarniach i zakładach uboju, jest to niebagatelna ilość odpadów plastikowych. Z kolei tzw. kranówka, po odpowiednim uzdatnianiu i oczyszczaniu, często nadaje się do spożycia bardziej niż woda butelkowana.HYBRYDOWA MOC

Aktywnie wprowadzany także rozwiązania oszczędzające energię elektryczną i inwestujemy w nowoczesną flotę o niższych emisjach spalin. Naszą flotę transportową opieramy o samochody spełniające normy emisji euro-5 i euro-6. Co raz więcej inwestujemy w hybrydowe samochody osobowe, czyli o bardzo niskich poziomach emisji. KOLEJ NA DOBRY KIERUNEK

Z ramienia Cedrob powstała spółka Cedrob Cargo odpowiedzialna za transport kolejowy surowców do produkcji pasz, dzięki której nie wytwarzają się emisje wynikające z transportu samochodowego, aby chociaż częściowo odpracować straty środowiskowe. Nie zapominamy również o utrzymaniu odpowiedniego klimatu akustycznego, stosując urządzenia o niskim poziomie emisji hałasu, a tam gdzie urządzenia nie mogą być cichsze stosujemy tłumiki oraz bariery akustyczne, aby dodatkowo je wyciszyć.

W dalszej perspektywie planujemy stale podnosić efektywność oraz inwestować w rozbudowę mocy przetwórczych. Szczególnie ważne będą dla nas inwestycje, wpisujące się w gospodarkę cyrkularną oraz zrównoważony rozwój, ograniczające negatywny wpływ na środowisko.Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki..